Lampek ostrzegawczych suszarki nie można wyłączyć

Ostatnia aktualizacja 22.11.2023 07:27

Problem

  • Lampek ostrzegawczych suszarki nie można wyłączyć

Dotyczy

  • suszarki bębnowe

Rozwiązanie

1. Większość suszarek bębnowych ma trzy ostrzegawcze diody LED (lub odpowiadające im wskaźniki) na panelu sterowania:

 przykładowy panel sterowania


  • Dioda LED /wskaźnik filtra:
  • Ta dioda LED zawsze świeci się na końcu cyklu suszenia i wskazuje, że filtr należy wyczyścić po każdym cyklu.


  • Dioda LED / wskaźnik pojemnika na skropliny (tylko w przypadku suszarek kondensacyjnych i z pompą ciepła):
  • Ta dioda LED zawsze świeci na końcu cyklu suszenia i wskazuje, że zbiornik na skropliny należy opróżniać po każdym cyklu suszenia.
  • Jeśli pojemnik na skropliny jest pełny, program zatrzyma się automatycznie


  • Dioda LED / wskaźnik skraplacza (tylko w przypadku suszarek kondensacyjnych i z pompą ciepła):
  • Ta dioda LED wskazuje, że skraplacz suszarki powinien być regularnie czyszczony. Jeśli urządzenie nie suszy prawidłowo, spróbuj wyczyścić skraplacz, filtry i kanały powietrzne.


Szczegółowe informacje dotyczące czyszczenia filtra i kondensatora suszarki dostępne są w artykule Czyszczenie filtra i kondensatora suszarki


Jeśli problem nie zostanie rozwiązany po czyszczeniu / opróżnieniu zbiornika, zalecamy skontaktowanie się z Biurem Obsługi Klienta Electrolux

Ostrzeżenie: Nie zalecamy używania produktu, dopóki problem nie zostanie całkowicie rozwiązany. Odłącz produkt i nie podłączaj go ponownie, dopóki nie upewnisz się, że jest to w porządku.

Zamów wizytę serwisową
Zamów wizytę serwisową

W celu zgłoszenia urządzenia do naprawy, przejdź do strony Serwis.

Części zamienna i akcesoria
Części zamienna i akcesoria

Znajdź oryginalne części zamienne do swojego urządzenia w naszym sklepie internetowym i zamów je prosto do domu.