Pralka wyświetla komunikat o błędzie EF0, EFo, EF3 lub emituje 15 sygnałów dźwiękowych/15 mignięć, z pralki wycieka woda

Ostatnia aktualizacja 15.02.2022 10:55

Problem

 • Pralka wyświetla komunikat o błędzie EF0, EFo, EF3 lub emituje 15 sygnałów dźwiękowych/15 mignięć
 • Błąd EF0, lub EF3 w pralce
 • Kod błędu EF0 lub EF3 w pralce
 • Wyciek wody z pralki

Dotyczy

 • Pralka ładowana od przodu
 • Pralka ładowana od góry

Rozwiązanie

Komunikat ostrzegawczy EF0 lub EF3 na wyświetlaczu może mieć kilka przyczyn.

Jeśli jako przyczynę ostrzeżenia zidentyfikujesz jeden z poniższych punktów, komunikat znika automatycznie po zakończeniu programu lub po ponownym uruchomieniu następnego programu

1. Zastosowano zbyt dużo detergentu  

 • Używanie zbyt dużej ilości detergentu może powodować nadmierne pienienie.
 • Wyłączyć urządzenie i pozostawić na kilka godzin, aż piana opadnie, a następnie ponownie uruchomić urządzenie.    


2. Wyczyścić szufladę na detergenty  


3. Sprawdzić, czy w pralce nie utknęło pranie  

Pranie, które utknęło pomiędzy uszczelką drzwi i szybą może powodować wyciek z drzwi i przedostawanie się wody na dolną tacę.   

 • Należy odłączyć urządzenie od dopływu wody i zasilania elektrycznego, a następnie umieścić ręcznik za pralką na podłodze.
 • Lekko odchylić urządzenie do tyłu, aby odstęp pomiędzy podłogą i przednią listą wynosił 10-15 cm.
 • Przytrzymać urządzenie w tym położeniu przez około 30-40 sekund, aby woda z dolnej tacy spłynęła na ręcznik.
 • Opuścić urządzenie na podłogę i podłączyć. Sprawdzić dopływ i odpływ wody.
 • Sprawdzić, czy filtry węża dopływowego i zaworu wodnego są czyste (tam gdzie wąż dopływowy jest przykręcony do urządzenia i na zaworze dopływowym).
 • Uruchomić cykl prania i sprawdzić, czy problem został wyeliminowany  


4. Sprawdzić, czy na spodzie występuje wyciek – filtr włókien  

 • Wyjąć filtr i wyczyścić go zgodnie z instrukcją obsługi.
 • Sprawdzić, czy filtr nie jest uszkodzony.
 • Jeśli filtr jest sprawny, należy go zamontować i mocno dokręcić ręcznie.  


5. Sprawdzić wąż doprowadzający wodę  

Wyciek z węża może spowodować wypływanie wody do urządzenia w pobliżu tylnego panelu, dlatego należy sprawdzić podłączenie węża wodnego do kranu i urządzenia.

Jeśli taka będzie przyczyna, maszynę należy pochylić, jak opisano w „Sprawdzić, czy w pralce nie utknęło pranie”, aby można było ponownie uruchomić urządzenie.  

6. Sprawdzić uszczelkę drzwi  

 • Usterka może być spowodowana nieszczelną uszczelką drzwi urządzenia. Należy to sprawdzić, otwierając drzwi i sprawdzając uszczelkę drzwi.

 • Uszczelka nie może być uszkodzona, popękana ani podziurawiona. Jeśli uszczelka drzwi jest uszkodzona, należy zlecić jej wymianę serwisantowi.
 • Nie należy używać urządzenia zanim usterka nie zostanie wyeliminowana.
 • Zamknąć dopływ wody do urządzenia.  


Jeśli pomimo powyższych porad urządzenie nadal wyświetla błąd, zalecamy kontakt z Biurem Obsługi Klienta


Ostrzeżenie: nie zaleca się użytkowania urządzenia do czasu całkowitego wyeliminowania problemu. Należy odłączyć urządzenie od zasilania i nie podłączać go ponownie do czasu uzyskania pewności, że wyeliminowano wszystkie nieprawidłowości.

Zamów wizytę serwisową
Zamów wizytę serwisową

W celu zgłoszenia urządzenia do naprawy, przejdź do strony Serwis.

Części zamienna i akcesoria
Części zamienna i akcesoria

Znajdź oryginalne części zamienne do swojego urządzenia w naszym sklepie internetowym i zamów je prosto do domu.