Pralka wyświetla kłódkę i nie reaguje na przyciski

Ostatnia aktualizacja 11.07.2024 12:46

Problem

  • Na wyświetlaczu pralki pojawiła się kłódka i urządzenie nie reaguje na przyciski
  • Jak wyłączyć zabezpieczenie przed dziećmi w pralce?
  • Blokada rodzicielska w pralce - jak wyłączyć?
  • Pralka jest zablokowana, nie można uruchomić programu, na wyświetlaczu widoczny jest symbol kłódki

Dotyczy

  • pralki
  • pralko-suszarki

Rozwiązanie

Na wyświetlaczu pralki niespodziewanie pojawiła się kontrolka w formie symbolu kłódki, co oznacza, że pralka została zablokowana w trybie zabezpieczenia przed dziećmi. W rezultacie urządzenie nie reaguje na wciskanie przycisków i nie można uruchomić programu prania.

Aby wyłączyć blokadę rodzicielską w pralce, należy podjąć kilka kroków. Przede wszystkim warto sprawdzić instrukcję obsługi pralki, ponieważ różne modele mogą mieć nieco różne procedury.

W niektórych przypadkach konieczne może być jednoczesne przytrzymanie kilku przycisków lub wykonanie innych kombinacji klawiszy. Jeśli podstawowe metody nie działają, warto sprawdzić instrukcję obsługi lub skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta w celu uzyskania dokładnych informacji na temat wyłączania blokady rodzicielskiej dla danego modelu.

Po pomyślnym wyłączeniu blokady rodzicielskiej pralka powinna powrócić do normalnego trybu pracy, umożliwiając uruchomienie programu prania i korzystanie z innych funkcji urządzenia.

Warto pamiętać, że blokada rodzicielska w pralce jest przydatną funkcją, która zapobiega przypadkowemu uruchomieniu lub zmianom programu przez dzieci. Jednak jeśli nie jest już potrzebna, ważne jest umiejętne wyłączenie blokady zgodnie z instrukcjami producenta, aby móc swobodnie korzystać z pralki.


1. Wyświetlana kłódka wskazuje, że funkcja „Zabezpieczenie przed dziećmi” została aktywowana.


2. Włączenie blokady rodzicielskiej uniemożliwia wykonywanie jakichkolwiek czynności poza włączaniem i wyłączaniem urządzenia za pomocą przycisku / pokrętła sterującego.

3. Istnieje wiele różnych konfiguracji panelu sterowania - sposoby aktywacji/dezaktywacji blokady różnią się między sobą

Zazwyczaj przyciski blokady rodzicielskiej zostaną zaznaczone na panelu sterowania (przykład poniżej). Jeśli nie są, zapoznaj się z instrukcją obsługi urządzenia

W niektórych modelach w celu wyłączenia blokady rodzicielskiej należy nacisnąć dwa przyciski, w innych modelach tylko jeden przycisk przez kilka sekund.

przykładowe rozdziały w instrukcji obsługi pralki


4. Jeśli masz problemy ze zdjęciem zabezpieczenia przed dziećmi, odłącz urządzenie od zasilania na około 5-10 minut przed ponowną próbą.

5. W przypadku urządzeń z przyciskiem programu można zwykle usunąć blokadę rodzicielską natychmiast po włączeniu urządzenia.

6. W przypadku urządzeń z pokrętłem programów konieczne może być odblokowanie go w ostatnio używanym programie lub przejście przez każdy program, próbując usunąć blokadę rodzicielską.


Przykłady konfiguracji paneli sterowania i metod aktywacji/dezaktywacji blokady rodzicielskiej


Panel nr. 1 

Ta opcja pozwala zapobiec manipulowaniu przez dzieci przy panelu sterowania.

Aby włączyć/wyłączyć tę opcję, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk 8 (Pods®), aż na wyświetlaczu zaświeci się/zgaśnie symbol kłódki.

Po wyłączeniu urządzenie zapamięta wybór tej opcji.


Panel nr. 2

Ta opcja pozwala zapobiec manipulowaniu przez dzieci przy panelu sterowania. Aby włączyć/wyłączyć tę opcję, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk 8 (Łatwe prasowanie), aż na wyświetlaczu zaświeci się/zgaśnie symbol kłódki

Po wyłączeniu urządzenie zapamięta wybór tej opcji.

Funkcja blokady uruchomienia nie jest dostępna przez kilka sekund po włączeniu urządzenia.


Panel nr. 3

Ta opcja pozwala zapobiec manipulowaniu przez dzieci przy panelu sterowania.

Aby włączyć/wyłączyć tę opcję, należy nacisnąć jednocześnie i przytrzymać , aż wskaźnik kłódki włączy/wyłączy się.

Opcję można włączyć:

Po naciśnięciu  : możliwość wyboru opcji oraz pokrętło wyboru programów zostaną zablokowane.

Przed naciśnięciem : urządzenie nie uruchomi się.


Panel nr. 4 (starsze modele)

Funkcja Blokada Uruchomienia pozostaje włączona również wtedy, gdy urządzenie nie pracuje. 

Aby włączyć lub wyłączyć tę opcję, należy jednocześnie nacisnąć i przytrzymać przez około 6 sekund przyciski 6 oraz 7, aż na wyświetlaczu pojawi się lub zniknie ikona kłódki

Istnieją dwa sposoby włączenia tej funkcji: 

1. Przed naciśnięciem przycisku 8 (START/PAUZA): nie będzie możliwe uruchomienie pralki. 

2. Po naciśnięciu przycisku 8: nie będzie możliwa zmiana programu ani opcji. 


Panel nr. 5

Ta opcja pozwala zapobiec manipulowaniu przez dzieci przy panelu sterowania.

Aby włączyć/wyłączyć tę opcję, należy nacisnąć jednocześnie i przytrzymać  i  , aż wskaźnik kłódki włączy/wyłączy się.

Opcję można włączyć:

Po naciśnięciu START/PAUZA: możliwość wyboru opcji oraz pokrętło wyboru programów zostaną zablokowane.

Przed naciśnięciem START/PAUZA: urządzenie nie uruchomi się.


Panel nr. 6

 Aby włączyć/wyłączyć opcję blokady, należy jednocześnie dotknąć przycisków  i  aż zaświeci się/ zgaśnie wskaźnik  .

Opcję tę należy włączać po dotknięciu przycisku : przyciski zostaną zablokowane (za wyjątkiem przycisku WŁ/WYŁ)


Jeśli nadal występują problemy z pralką podczas dezaktywacją blokady uruchomienia, zalecamy kontakt z Biurem Obsługi Klienta Electrolux

Przyczyna

  • Zabezpieczenie przed dziećmi zostało aktywowane, przez co urządzenie nie reaguje na polecenia
Zamów wizytę serwisową
Zamów wizytę serwisową

W celu zgłoszenia urządzenia do naprawy, przejdź do strony Serwis.

Części zamienna i akcesoria
Części zamienna i akcesoria

Znajdź oryginalne części zamienne do swojego urządzenia w naszym sklepie internetowym i zamów je prosto do domu.