Pralka przepala bezpieczniki

Ostatnia aktualizacja 21.04.2021 13:30

Problem

  • Pralka przepala bezpieczniki
  • Pralka powoduje zwarcie

Dotyczy

  • Pralki

Rozwiązanie


  • Jeśli włączenie lub wyłączenie urządzenia powoduje uruchomienie wyłącznika różnicowoprądowego lub przepalenie bezpiecznika, zwykle oznacza to upływ prądu do uziemienia lub zwarcie.
  • Problem może być związany z nieprawidłowym podłączeniem urządzenia. Należy podłączyć urządzenie do innego gniazdka.
  • Jeśli do tego samego obwodu z bezpiecznikiem podłączonych jest kilka urządzeń, może to spowodować przepalenie bezpiecznika lub uruchomienie wyłącznika różnicowoprądowego.
  • Nigdy nie należy podłączać urządzeń za pośrednictwem przedłużacza, ponieważ może grozić to zwarciem lub pożarem.
  • Jeśli powyższe wskazówki nie pomogą rozwiązać problemu, należy skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym.

Zamów wizytę serwisową
Zamów wizytę serwisową

W celu zgłoszenia urządzenia do naprawy, przejdź do strony Serwis.