Jak ustawić zegar w piekarniku?

Ostatnia aktualizacja 10.11.2022 13:55

Problem

  • Nie można ustawić zegara piekarnika
  • Zegar piekarnika miga
  • Jak ustawić zegar w piekarniku?

Dotyczy

  • Piekarnik do zabudowy
  • Kuchenka wolnostojąca

Rozwiązanie

Migający zegar piekarnika (pokazujący godz. 00:00 lub 12:00) oznacza że zegar nie został ustawiony po instalacji urządzenia lub nastąpiła przerwa w zasilaniu.

Ustaw czas, postępując zgodnie ze wskazówkami w instrukcji obsługi (rozdział Funkcje zegara). Instrukcję obsługi można pobrać tutaj.

Sposoby ustawienia czasu różnią się w zależności od typu panelu sterowania

Przykładowe panele sterowania piekarnika/kuchenki i sposoby ustawienia czasu:


Panel sterowania nr 1

KOD3C70X

Wskaźnik miga po podłączeniu urządzenia do zasilania, po przerwie w zasilaniu lub gdy zegar nie jest ustawiony.

Nacisnąć przycisk + lub - , aby ustawić prawidłową godzinę.

Po upływie około pięciu sekund miganie ustanie, a na wyświetlaczu będzie widoczna ustawiona aktualna godzina.

Aby zmienić aktualny czas, nacisnąć przez kilka sekund  , aż zacznie migać symbol 


Panel sterowania nr 2

Po pierwszym podłączeniu do zasilania (lub resecie urządzenia) należy zaczekać, aż na wyświetlaczu pojawi się: godz., 12:00. 12 – miga

Obrócić pokrętło regulacji temperatury, aby ustawić godzinę.

 - nacisnąć aby potwierdzić. Na wyświetlaczu pojawi się ustawiona godzina i: min. 00 – miga.

Obrócić pokrętło regulacji temperatury, aby ustawić minuty.

- nacisnąć aby potwierdzić. Na wyświetlaczu pojawi się ustawiona godzina

Aby zmienić aktualny czas, nacisnąć   , aż zacznie migać symbol  


Panel sterowania nr 3

Po podłączeniu urządzenia po raz pierwszy do zasilania należy zaczekać, aż na wyświetlaczu pojawi się wskazanie h i 12:00. „12” będzie migać. 

1. Nacisnąć lubaby ustawić godzinę.

2. Nacisnąć OK

3. Nacisnąć lubaby ustawić minuty

4. Nacisnąć OK

Na wyświetlaczu pojawi się nowo ustawiony czas. Aby zmienić aktualny czas, naciskać  ,aż symbol zegara na wyświetlaczu zacznie migać .


Panel sterowania nr 4 (kuchnia wolnostojąca)


Przed użyciem piekarnika należy ustawić czas. Po podłączeniu urządzenia do zasilania lub w przypadku przerwy w dostawie energii, wyświetlacz zacznie migać automatycznie.

1. Nacisnąć przycisk wyboru  . Włączy się symbol aktywnego zegara.

2. Nacisnąć przycisk + lub - aby ustawić aktualną godzinę

Po upływie około pięciu sekund miganie ustanie, a na wyświetlaczu będzie widoczna ustawiona aktualna godzina. Aby zmienić ustawioną godzinę, włączyć urządzenie i nacisnąć jednocześnie + i - lub


Gdy miga dwukropek między wskazaniem godzin i minut, nacisnąć lub + lub - , aby ustawić nową godzinę.Jeżeli zegar jest ustawiony, a mimo to nie wyświetla się czas gdy piekarnik jest wyłączony sprawdź artykuł: Wyświetlacz nie pokazuje godziny, kiedy piekarnik jest wyłączony.

Jeśli powyższe wskazówki nie pozwolą rozwiązać problemu, zalecamy kontakt z biurem Obsługi Klienta Electrolux.

Zamów wizytę serwisową
Zamów wizytę serwisową

W celu zgłoszenia urządzenia do naprawy, przejdź do strony Serwis.

Części zamienna i akcesoria
Części zamienna i akcesoria

Znajdź oryginalne części zamienne do swojego urządzenia w naszym sklepie internetowym i zamów je prosto do domu.