Sposób demontażu i montażu szuflady na detergent (FL) (FS)

Ostatnia aktualizacja 05.06.2024 14:16

Przed rozpoczęciem jakichkolwiek czynności konserwacyjnych wyłącz urządzenie i wyjmij wtyczkę z gniazdka.

Zawsze zachowaj ostrożność podczas przenoszenia urządzeń, w przypadku ciężkich urządzeń do przenoszenia potrzebne są dwie osoby.

Zawsze używaj rękawic ochronnych i załączonego obuwia.

Należy pamiętać, że samodzielna naprawa lub naprawa nieprofesjonalna może mieć konsekwencje dla bezpieczeństwa, jeśli nie zostanie wykonana prawidłowo

Sposób demontażu i montażu szuflady na detergent

UWAGA: Poniższe zdjęcia mają charakter poglądowy, mogą różnić się od posiadanego modelu pralki / pralko-suszarki.

Otwórz szufladę na detergent. Zaczep (oznaczony nazwą „PUSH”) będzie widoczny po lewej stronie.

Naciśnij zatrzask („PUSH”), jak pokazano na rysunku i wyciągnij szufladę na detergent.

Odwróć szufladę do góry nogami.

Zdejmij uchwyt, naciskając trzy zaczepy i odłącz uchwyt, jak pokazano na rysunku.

Zdjęcie przedstawiające uchwyt oddzielony od szuflady na detergent.

Włożyć szufladę na detergent.

Wsuń haczyki uchwytu w szczeliny szuflady, jak pokazano na rysunku.

Obróć uchwyt, aż dolne zaczepy zablokują się na swoim miejscu.

Upewnij się, że trzy zatrzaski są prawidłowo zablokowane.