Sposób demontażu i montażu szuflady na detergent (FL Compact) (wideo)

Ostatnia aktualizacja 23.02.2021 06:47

Przed rozpoczęciem jakichkolwiek czynności konserwacyjnych wyłącz urządzenie i wyjmij wtyczkę z gniazdka.

Zawsze zachowaj ostrożność podczas przenoszenia urządzeń, w przypadku ciężkich urządzeń do przenoszenia potrzebne są dwie osoby.

Zawsze używaj rękawic ochronnych i załączonego obuwia.

Należy pamiętać, że samodzielna naprawa lub naprawa nieprofesjonalna może mieć konsekwencje dla bezpieczeństwa, jeśli nie zostanie wykonana prawidłowo


Sposób demontażu i montażu szuflady na detergent

1. Pociągnij mocno szufladę na detergent do siebie, aż zostanie odblokowana przez element blokujący.

Obraz importu programu Word

Obraz importu programu Word

2. Umieść szufladę do góry nogami. Zacisk znajdujący się po przeciwnej stronie (na górze), jak wskazuje strzałka, powinien zostać zwolniony.

3. Za pomocą płaskiego śrubokręta naciśnij zacisk, jak pokazano poniżej.

Poniższe zdjęcie przedstawia zacisk w pozycji zwolnionej.

Obraz importu programu Word

4. Zwolnij zaczepy znajdujące się w dolnej części

Poniższy rysunek przedstawia szufladę na detergent oddzieloną od uchwytu na detergent

Obraz importu programu Word

Film instruktażowy