Jak rozmontować i złożyć szufladę na detergent (FL) (AutoDose)

Ostatnia aktualizacja 23.02.2021 06:47

Przed rozpoczęciem jakichkolwiek czynności konserwacyjnych wyłącz urządzenie i wyjmij wtyczkę z gniazdka.

Zawsze zachowaj ostrożność podczas przenoszenia urządzeń, w przypadku ciężkich urządzeń do przenoszenia potrzebne są dwie osoby.

Zawsze używaj rękawic ochronnych i załączonego obuwia.

Należy pamiętać, że samodzielna naprawa lub naprawa nieprofesjonalna może mieć konsekwencje dla bezpieczeństwa, jeśli nie zostanie wykonana prawidłowo


Demontaż i montaż szuflady na detergent:

Otwórz szufladę na detergent. Zaczep (oznaczony nazwą „PUSH”) będzie widoczny po lewej stronie.

Naciśnij zatrzask („PUSH”), jak pokazano na rysunku i wyciągnij szufladę na detergent.

Zdejmij uchwyt, naciskając czerwony przycisk i przesuń uchwyt, jak pokazano na rysunku

Zdjęcie przedstawiające uchwyt oddzielony od szuflady na detergent.

Włożyć szufladę na detergent.


Podczas montażu umieścić prowadnicę „A” szuflady na detergent pomiędzy szynami uchwytu a ścianką uchwytu „B”.

Przesuń uchwyt, jak pokazano na rysunku, aż czerwony przycisk powróci do pozycji zablokowanej.