Jak zdemontować i zamontować uszczelkę pokrywy drzwi

Ostatnia aktualizacja 23.02.2021 06:47

Przed rozpoczęciem jakichkolwiek czynności konserwacyjnych wyłącz urządzenie i wyjmij wtyczkę z gniazdka.

Zawsze zachowaj ostrożność podczas przenoszenia urządzeń, w przypadku ciężkich urządzeń do przenoszenia potrzebne są dwie osoby.

Zawsze używaj rękawic ochronnych i załączonego obuwia.

Należy pamiętać, że samodzielna naprawa lub naprawa nieprofesjonalna może mieć konsekwencje dla bezpieczeństwa, jeśli nie zostanie wykonana prawidłowo


Jak zdemontować i zamontować uszczelkę pokrywy drzwi:

  1. Wyjmij go z obudowy, pociągając go za jedną krawędź.
  2. Zmontuj go, zatrzaskując go na miejscu, zaczynając od tego samego miejsca, w którym został usunięty.
  3. Uszczelka dostarczana jest w odpowiedniej długości (nie przecinać).

Obraz importu programu Word

Film instruktażowy