Jak zdemontować i zamontować mieszek uszczelniający (4)

Ostatnia aktualizacja 10.03.2021 08:26
  • Wszystkie prace wykonywane wewnątrz urządzenia wymagają określonych umiejętności i wiedzy i mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowanych i autoryzowanych serwisantów
  • Ta platforma nie jest wyposażona we włącznik / wyłącznik.
  • Przed uzyskaniem dostępu do elementów wewnętrznych należy wyjąć wtyczkę z gniazdka, aby odłączyć zasilanie.
  • Niektóre elementy części mechanicznej mogą spowodować obrażenia, dlatego należy nosić odpowiednią ochronę i postępować ostrożnie.
  • Przed położeniem go na boku należy zawsze opróżnić urządzenie z całej wody.
  • Jeśli w celu konserwacji lub z innego powodu konieczne jest ustawienie urządzenia na boku, należy położyć je na lewym boku, aby uniknąć ryzyka, że resztki wody spadną na główną płytkę drukowaną.
  • Nigdy nie stawiaj urządzenia na prawym boku (strona elektronicznego układu sterowania): część wody w dozowniku detergentu może wyciekać na elementy elektryczne / elektroniczne i spowodować ich poparzenie


Jak wymienić mieszek uszczelnienia