Jak zdemontować i zamontować mieszek uszczelniający (2)

Ostatnia aktualizacja 23.02.2021 06:47

Przed rozpoczęciem jakichkolwiek czynności konserwacyjnych wyłącz urządzenie i wyjmij wtyczkę z gniazdka.

Zawsze zachowaj ostrożność podczas przenoszenia urządzeń, w przypadku ciężkich urządzeń do przenoszenia potrzebne są dwie osoby.

Zawsze używaj rękawic ochronnych i załączonego obuwia.

Należy pamiętać, że samodzielna naprawa lub naprawa nieprofesjonalna może mieć konsekwencje dla bezpieczeństwa, jeśli nie zostanie wykonana prawidłowo

Jak wymienić mieszek uszczelnienia

1. Blat

Obraz importu programu Word

Wykręć śruby mocujące go do panelu tylnego.

Obraz importu programu Word

Wyciągnij go z tyłu.

Zabezpieczenie drzwi (z wbudowanym kołnierzem)

Obraz importu programu Word


Zdejmij plastikowy pierścień mocujący uszczelnienie mieszkowe do obudowy.


Zdejmij uszczelnienie mieszkowe z obudowy.

Obraz importu programu Word

Odkręć dwie śruby mocujące blokadę bezpieczeństwa drzwi do panelu przedniego.

Obraz importu programu Word

Weź urządzenie i przesuń je w lewo.

Obraz importu programu Word

Obróć go do wewnątrz (prawa strona kołnierza).

Obraz importu programu Word

Wyciągnij go w prawo i wyjmij.

Zdjąć osłonę przewodów z urządzenia zabezpieczającego drzwi.

Odłącz złącze.


Aby ponownie zamontować zabezpieczenie drzwi, powtórz te same czynności w odwrotnej kolejności.

Obraz importu programu Word


Przed dokręceniem śrub mocujących zabezpieczenie drzwi do panelu przedniego należy upewnić się, że kołnierz jest prawidłowo umieszczony na zewnątrz, jak wskazują strzałki.

Dokręcić śruby momentem 2,5 Nm.

Panel sterowania  

Obraz importu programu Word

Zdejmij blat (patrz odpowiedni paragraf).

Obraz importu programu Word

Wyciągnąć szufladę na środki piorące i jednocześnie nacisnąć prawą stronę oznaczoną strzałką.

Obraz importu programu Word

Wykręć śrubę mocującą panel sterujący do przenośnika.

Obraz importu programu Word

W razie potrzeby wyciągnij zacisk.

Obraz importu programu Word

Odkręć cztery śruby mocujące poprzeczkę do boków szafy.

Odkręć dwie śruby mocujące szufladę na detergent do poprzeczki.

Obraz importu programu Word

Zwolnij zaczep mocujący szufladę na detergent do poprzeczki.

Obraz importu programu Word

Podnieś panel sterowania z obu stron, aby wyciągnąć zaczepy mocujące go do panelu przedniego.

Obraz importu programu Word

Zdejmij panel sterowania i ustaw go tak, jak pokazano na rysunku, upewniając się, że jest zabezpieczony przed zarysowaniem.

Przedni panel

Zdejmij blat (patrz odpowiedni paragraf).

Zdejmij panel sterowania (patrz odpowiedni paragraf).

Zdejmij plastikowy pierścień, zdejmij uszczelkę miecha drzwi z panelu przedniego.

Odkręć śruby mocujące blokadę bezpieczeństwa drzwi (patrz powiązany paragraf).

Obraz importu programu Word

Przechylić pralkę (do tyłu).

Odkręć trzy śruby mocujące panel przedni do podstawy (oznaczone strzałkami).

Obraz importu programu Word

Odkręć dwie śruby mocujące panel przedni do boków (wskazane strzałkami).

Obraz importu programu Word

Zdejmij panel przedni.

Podczas ponownego montażu panelu przedniego należy najpierw dokręcić dwie górne śruby, a następnie trzy dolne.

Możesz uzyskać dostęp z panelu przedniego

Uszczelka poniżejPo wyjęciu uszczelki mieszkowej drzwi z jej gniazda w szafce. Wyjąć kieszeń z zespołu komory szuflady.

Obraz importu programu Word

Wyciągnąć komorę szuflady z komory wlotowej detergentu uszczelnienia mieszkowego (w razie potrzeby otworzyć zacisk, w przeciwnym razie pozostawić zamknięty).

Obraz importu programu Word

Do ponownego montażu.

Podczas wkładania komory szuflady do kieszeni uszczelnienia mieszkowego:

Umieść ponownie zacisk w miejscu jego osadzenia w kieszeni uszczelki mieszkowej iluminatora (zamknij go, jeśli jest otwarty).

Nasmaruj wnętrze kieszeni.

Obraz importu programu Word


Nasmaruj również zewnętrzną stronę zespołu komory szuflady, która powinna być włożona do kieszeni.


Delikatnie włożyć wskazaną strzałką część komory szuflady do kieszeni uszczelki mieszkowej.

Obraz importu programu Word

Sprawdź, czy dozownik jest prawidłowo umieszczony, aby uniknąć wycieków wody.

Zdjąć pierścień sprężynujący mocujący uszczelkę do wanny.
Obraz importu programu Word


Wyjmij uszczelkę ze spawanej wanny.


(uważaj, ponieważ uszczelka jest utrzymywana na miejscu przez pierścień sprężynujący)

Podczas ponownego montażu uszczelki

użyj mydła w płynie, aby nasmarować część, do której włożona jest wanna (oznaczona czerwonym kółkiem).

Upewnij się, że odniesienia są wyrównane.

Ponownie zamontować pierścień sprężynujący między uszczelką miecha drzwi a wanną.

Ponownie zamontować plastikowy pierścień między uszczelką miecha drzwi a obudową.