Jak zdemontować i zamontować blokadę bezpieczeństwa drzwi (5)

Ostatnia aktualizacja 23.02.2021 06:47

Przed rozpoczęciem jakichkolwiek czynności konserwacyjnych wyłącz urządzenie i wyjmij wtyczkę z gniazdka.

Zawsze zachowaj ostrożność podczas przenoszenia urządzeń, w przypadku ciężkich urządzeń do przenoszenia potrzebne są dwie osoby.

Zawsze używaj rękawic ochronnych i załączonego obuwia.

Należy pamiętać, że samodzielna naprawa lub naprawa nieprofesjonalna może mieć konsekwencje dla bezpieczeństwa, jeśli nie zostanie wykonana prawidłowo

Jak zdemontować i zamontować blokadę bezpieczeństwa drzwi

Obraz importu programu Word

Pociągnij za krawędź miecha

Obraz importu programu Word

Zdejmij żelazny pierścień mocujący mieszek uszczelniający do obudowy.

Obraz importu programu Word

Zdjąć część uszczelki miechowej z urządzenia.

Odkręć dwie śruby mocujące blokadę bezpieczeństwa drzwi do panelu przedniego.

Obraz importu programu Word

Przetnij zacisk (czerwona strzałka).

Wyjmij złącze (niebieska strzałka).

Podczas ponownego montażu odtwórz warunki początkowe.