Jak zdemontować i zamontować blokadę bezpieczeństwa drzwi (4)

Ostatnia aktualizacja 23.02.2021 06:47

Przed rozpoczęciem jakichkolwiek czynności konserwacyjnych wyłącz urządzenie i wyjmij wtyczkę z gniazdka.

Zawsze zachowaj ostrożność podczas przenoszenia urządzeń, w przypadku ciężkich urządzeń do przenoszenia potrzebne są dwie osoby.

Zawsze używaj rękawic ochronnych i załączonego obuwia.

Należy pamiętać, że samodzielna naprawa lub naprawa nieprofesjonalna może mieć konsekwencje dla bezpieczeństwa, jeśli nie zostanie wykonana prawidłowo


Jak zdemontować i zamontować blokadę bezpieczeństwa drzwi

Obraz importu programu Word

Zacznij od zdjęcia paneli bocznych, aby uzyskać dostęp do wszystkich różnych części pralki.

Odkręć śruby mocujące prawy lub lewy panel boczny (patrząc od przodu) do panelu tylnego.

Obraz importu programu Word

Przesuń go w kierunku tylnej części pralki

Obraz importu programu Word

tak, aby umożliwić jego zdjęcie z prowadnic górnych, zaznaczonych strzałkami na rysunku.

Przedni panel

Obraz importu programu Word

Przed zdjęciem panelu przedniego należy umieścić podporę pod silnikiem w celu ułatwienia obsługi.

Zdejmij dwa prawe / lewe panele boczne (patrz odpowiedni rozdział).

Obraz importu programu Word

Odkręć dwie boczne śruby mocujące panel przedni do wlotu.

Otwórz pokrywę.

Obraz importu programu Word

Odkręć dwie boczne śruby mocujące panel przedni do ramy podstawy.

Odkręć dwie wewnętrzne śruby mocujące panel przedni do ramy podstawy.

Obraz importu programu Word

Wypchnij dolną część panelu przedniego na zewnątrz.

Obraz importu programu Word

Wyjmij go z wlotu.

Zamek od drzwi

Zdejmij dwa prawe / lewe panele boczne (patrz odpowiedni rozdział).

Zdejmij panel przedni (patrz odpowiedni rozdział).

Obraz importu programu Word

Wyjmij złącze z zamka drzwi.

Poluzuj śrubę (jeśli występuje) lub zaciski (w zależności od wersji), które mocują ją do wlotu.

Obraz importu programu Word

Naciśnij stop.

Przesuń cały zamek w lewo i wyjmij go.