Jak zdemontować i zamontować blokadę bezpieczeństwa drzwi (3)

Ostatnia aktualizacja 23.02.2021 06:47

Przed jakąkolwiek konserwacją wyłącz urządzenie i wyjmij wtyczkę z gniazdka.

Zawsze zachowaj ostrożność podczas przenoszenia urządzeń, w przypadku ciężkich urządzeń do przenoszenia potrzebne są dwie osoby.

Zawsze używaj rękawic ochronnych i załączonego obuwia.

Należy pamiętać, że samodzielna naprawa lub naprawa nieprofesjonalna może mieć konsekwencje dla bezpieczeństwa, jeśli nie zostanie wykonana prawidłowo


Jak zdemontować i zamontować blokadę bezpieczeństwa drzwi

Zdjąć żelazny pierścień mocujący mieszek uszczelniający do urządzenia.

Obraz importu programu Word

Wyjąć część uszczelki miechowej z szafy.

Obraz importu programu Word

Uważaj, aby nie zarysować obudowy.

Wcisnąć kołek u góry do wewnątrz i jednocześnie przesunąć zabezpieczenie drzwi w lewo

Obraz importu programu Word

Trzymając górę nieruchomo

Wcisnąć sworzeń u dołu do wewnątrz i jednocześnie przesunąć zabezpieczenie drzwi w lewo

Obraz importu programu Word

Obróć go do wewnątrz (prawa strona kołnierza).

Obraz importu programu Word

Wyciągnij go i wyjmij.

Obraz importu programu Word

usunąć to

Obraz importu programu Word

Wyciągnij trochę okablowania z zabezpieczenia i wyjmij złącze

Obraz importu programu Word

Zwolnij hak, usuń przewody i przesuń je.

Obraz importu programu Word

Włóż śrubokręt z płaską końcówką do szczeliny obok haka

Przechyl go w kierunku strzałki tak, aby zwolnić go z zatrzasku, jednocześnie naciskając mikroprzełącznik kciukiem w kierunku wskazywanym przez strzałkę

Obraz importu programu Word

Po zwolnieniu go z zatrzasku mocującego do zabezpieczenia

Przesuń go w kierunku oznaczonym kropkowaną strzałką i obróć, aby go wyjąć.

Obraz importu programu Word

Urządzenie bezpieczeństwa

Obraz importu programu Word


Aby ponownie zamontować blokadę bezpieczeństwa drzwi, powtórz te same czynności w odwrotnej kolejności.


Po włożeniu drzwi do gniazda należy upewnić się, że kołnierz jest prawidłowo umieszczony na zewnątrz, jak pokazano strzałkami.