Jak zdemontować i zamontować blokadę bezpieczeństwa drzwi (2)

Ostatnia aktualizacja 23.02.2021 06:47

Przed rozpoczęciem jakichkolwiek czynności konserwacyjnych wyłącz urządzenie i wyjmij wtyczkę z gniazdka.

Zawsze zachowaj ostrożność podczas przenoszenia urządzeń, w przypadku ciężkich urządzeń do przenoszenia potrzebne są dwie osoby.

Zawsze używaj rękawic ochronnych i załączonego obuwia.

Należy pamiętać, że samodzielna naprawa lub naprawa nieprofesjonalna może mieć konsekwencje dla bezpieczeństwa, jeśli nie zostanie wykonana prawidłowo


URZĄDZENIE ZABEZPIECZAJĄCE DRZWI (Z WBUDOWANYM KOŁNIERZEM)

Zdejmij plastikowy pierścień mocujący uszczelnienie mieszkowe do obudowy.

Zdejmij uszczelnienie mieszkowe z obudowy.

Odkręć dwie śruby mocujące blokadę bezpieczeństwa drzwi do panelu przedniego.

Weź urządzenie i przesuń je w lewo.

Obróć go do wewnątrz (prawa strona kołnierza).

Wyciągnij go w prawo i wyjmij.


Zdjąć osłonę przewodów z urządzenia zabezpieczającego drzwi.

Odłącz złącze

Aby ponownie zamontować zabezpieczenie drzwi, powtórz te same czynności w odwrotnej kolejności.

Przed dokręceniem śrub mocujących urządzenie zabezpieczające drzwi do panelu przedniego należy upewnić się, że kołnierz jest prawidłowo umieszczony na zewnątrz, jak wskazują strzałki.

Dokręcić śruby momentem 2,5 Nm.