Jak zdemontować i zamontować blokadę bezpieczeństwa drzwi (1)

Ostatnia aktualizacja 05.06.2024 13:40

Przed rozpoczęciem jakichkolwiek czynności konserwacyjnych wyłącz urządzenie i wyjmij wtyczkę z gniazdka.

Zawsze zachowaj ostrożność podczas przenoszenia urządzeń, w przypadku ciężkich urządzeń do przenoszenia potrzebne są dwie osoby.

Zawsze używaj rękawic ochronnych i załączonego obuwia.

Należy pamiętać, że samodzielna naprawa lub naprawa nieprofesjonalna może mieć konsekwencje dla bezpieczeństwa, jeśli nie zostanie wykonana prawidłowo

Blokada bezpieczeństwa drzwi

Obraz importu programu Word

Zdjąć żelazny pierścień mocujący mieszek uszczelniający do urządzenia.

Zdjąć część uszczelki miechowej z urządzenia.

Obraz importu programu Word

Odkręć dwie śruby mocujące blokadę bezpieczeństwa drzwi do panelu przedniego.

Obraz importu programu Word

Weź urządzenie i przesuń je w lewo.

Obraz importu programu Word

Obróć go do wewnątrz (prawa strona kołnierza).

Obraz importu programu Word

Wyciągnij go w prawo i wyjmij.

Obraz importu programu Word

Wyciągnij blokadę bezpieczeństwa drzwi.

Uważaj na dolną część urządzenia, ponieważ znajduje się tam mały pręt.

Nie wyciągaj go zbyt mocno, w przeciwnym razie mały pręt wysunie się z gniazda w korpusie filtra, jak opisano poniżej.

Obraz importu programu Word

Wyjmij mały pręt ze sworznia (po wyjęciu pozostaje w pozycji pionowej).

Obraz importu programu Word

Wyciągnij zabezpieczenie przewodów z blokady bezpieczeństwa drzwi.

Odłącz złącze.

Aby ponownie zamontować blokadę bezpieczeństwa drzwi, powtórz te same czynności w odwrotnej kolejności.

Obraz importu programu Word

Upewnij się, że mały pręt jest prawidłowo ustawiony w stosunku do blokady bezpieczeństwa drzwi (patrz zdjęcie na górze strony).

Mały pręt musi być prawidłowo umieszczony w swoim gnieździe, jak wskazuje strzałka.

Obraz importu programu Word


Przed dokręceniem śrub mocujących blokadę zabezpieczającą drzwi do panelu przedniego należy upewnić się, że kołnierz jest prawidłowo umieszczony na zewnątrz, jak wskazują strzałki.

Dokręcić śruby momentem 2,5 Nm.

Aby ponownie zamontować blokadę bezpieczeństwa drzwi, powtórz te same czynności w odwrotnej kolejności.