Jak zmienić pokrywę drzwi

Ostatnia aktualizacja 23.02.2021 06:47

Przed rozpoczęciem jakichkolwiek czynności konserwacyjnych wyłącz urządzenie i wyjmij wtyczkę z gniazdka.

Zawsze zachowaj ostrożność podczas przenoszenia urządzeń, w przypadku ciężkich urządzeń do przenoszenia potrzebne są dwie osoby.

Zawsze używaj rękawic ochronnych i załączonego obuwia.

Należy pamiętać, że samodzielna naprawa lub naprawa nieprofesjonalna może mieć konsekwencje dla bezpieczeństwa, jeśli nie zostanie wykonana prawidłowo


Jak zmienić pokrywę drzwi


1 Podnieś uchwyt, aby podnieść pokrywę.

Obraz importu programu Word

2. Wyjmij dwa sworznie zawiasów do wewnątrz.

Obraz importu programu Word

3. Podnieś pokrywę i zdejmij.

Obraz importu programu Word

Podczas ponownego montażu powtórz te kroki w odwrotnej kolejności.