Jak zdemontować i złożyć zawias drzwi (3)

Ostatnia aktualizacja 23.02.2021 06:47

Przed rozpoczęciem jakichkolwiek czynności konserwacyjnych wyłącz urządzenie i wyjmij wtyczkę z gniazdka.

Zawsze zachowaj ostrożność podczas przenoszenia urządzeń, w przypadku ciężkich urządzeń do przenoszenia potrzebne są dwie osoby.

Zawsze używaj rękawic ochronnych i załączonego obuwia.

Należy pamiętać, że samodzielna naprawa lub naprawa nieprofesjonalna może mieć konsekwencje dla bezpieczeństwa, jeśli nie zostanie wykonana prawidłowo

JAK DEMONTAĆ I MONTAĆ ZAWIASY DRZWI

1. Okładka

Obraz importu programu Word

Podnieś uchwyt, aby podnieść pokrywę.

Wyjmij dwa sworznie zawiasów do wewnątrz. (poniżej możesz zobaczyć dwie różne wersje)

Podnieś pokrywę i zdejmij. (poniżej możesz zobaczyć dwie różne wersje)

Podczas ponownego montażu powtórz te kroki w odwrotnej kolejności.

Obraz importu programu Word

Przed przystąpieniem do ingerencji w sprzęt należy umieścić zabezpieczenie nad bębnem, aby zapobiec wpadaniu małych części do wnętrza wanny.

2. Panel sterowania

Obraz importu programu Word

Włóż śrubokręt w boczne szczeliny, jak pokazano na rysunku, najpierw z jednej strony, a następnie z drugiej, zawsze uważając, aby włożyć zabezpieczenie między obudowę a śrubokręt, aby uniknąć zarysowania farby.

Dźwignią w dół lekko poszerzyć panel sterowania i odpiąć klipsy mocujące panel.

Obraz importu programu Word

Lekko unieś przednią część panelu sterowania.

Przesuń go do tyłu.

2.1 Montaż

Umieścić czopy prowadnicy (1) znajdujące się na panelu sterowania w szynach (2) znajdujących się po bokach pralki.


Obraz importu programu Word

Obróć go do przodu.

Docisnąć panel obsługi do przodu, aż zostanie całkowicie zawieszony.

Otwórz górny pierścień zacinający.

Odłącz mieszek uszczelniający od góry


3. Uszczelka mieszkowa

Obraz importu programu Word

Zdejmij lewy i prawy panel boczny (patrz odpowiedni rozdział).

Usuń okablowanie z różnych wsporników (oznaczonych strzałkami).

Obraz importu programu Word

Za pomocą śrubokręta otwórz zacisk, uważając, aby nie przedziurawić mieszka lub nie złamać pierścienia blokującego.

Usuń mieszek, uważając, aby nie zniszczyć 2 podstaw.

Obraz importu programu Word

Podczas ponownego montażu.

Nasmarować całe gniazdo wlotowe, w które ma być włożona mieszek uszczelniający.

Obraz importu programu Word

Nasmarować gniazdo uszczelnienia miecha, które ma być włożone do wlotu.

(Dolna część nie jest oznaczona strzałkami, ponieważ jest ukryta).

Po nasmarowaniu dwóch gniazd, gniazda wlotu i gniazda uszczelnienia mieszkowego.

Obraz importu programu Word

Znajdź położenie symbolu odniesienia na krawędzi wlotu.

(zdjęcie poglądowe, może różnić się od modelu Twojej pralki)

Obraz importu programu Word

Położenie symbolu odniesienia na mieszku uszczelnienia.

Obraz importu programu Word

Umieścić uszczelkę między wlotem a spawaną rurą.

Obraz importu programu Word

Ustaw oba odniesienia tak, aby odpowiadały.

Obraz importu programu Word

I włóż mieszek uszczelniający do gniazda wlotu ładunku.

Obraz importu programu Word

Nasmarować część pierścienia blokującego, która ma być włożona do mieszkowej uszczelki
siedzisko, aby mocno przymocować je do przyspawanej wanny.

Obraz importu programu Word

Nasmarować gniazdo uszczelnienia miecha wskazane strzałką.

Obraz importu programu Word

Włożyć pierścień blokujący między mieszek uszczelniający i wlot.

(zdjęcie poglądowe, może różnić się od modelu Twojej pralki)

Sprawdź, czy miech jest dokładnie włożony i czy nacięcia odniesienia są ustawione prawidłowo.

Z obu stron.

Sprawdź, czy pierścień blokujący jest idealnie osadzony w swoim gnieździe na całym obwodzie.

Połącz dwa końce pierścienia blokującego.

Obraz importu programu Word

Dokręć kluczem do rur (uważaj, aby nie złamać pierścienia).

Powtórzyć czynności wykonane z tym pierścieniem blokującym z pierścieniem blokującym mocującym mieszek uszczelniający do wlotu.


4. Panele boczne

Obraz importu programu Word

Po zdjęciu paneli bocznych można uzyskać dostęp do wszystkich różnych części pralki.

Odkręć śruby mocujące prawy lub lewy panel boczny (patrząc od przodu) do panelu tylnego.

Obraz importu programu Word

Przesuń go w kierunku tylnej części pralki

Obraz importu programu Word

tak, aby umożliwić jego zdjęcie z prowadnic górnych, zaznaczonych strzałkami na rysunku.

5. Elektroniczny przełącznik ciśnienia

Obraz importu programu Word


Obraz importu programu Word


Zdejmij panel sterowania (patrz odpowiedni paragraf).

Zsuń złącze.

Naciśnij zaczepy, które mocują go do obudowy i wyjmij.

Obraz importu programu Word

Wyciągnij małą rurkę, która łączy ją z komorą ciśnieniową.

Podczas ponownego montażu powtórz te kroki w odwrotnej kolejności.

Obraz importu programu Word

Przy wymianie czegokolwiek należy kierować się kodem podanym na liście części zamiennych odnoszących się do naprawianego urządzenia.

Obraz importu programu Word

Wyjmij okablowanie zamka drzwi z dławików kablowych wskazanych strzałkami.

Obraz importu programu Word

Otwórz pierścień blokujący, który mocuje mieszek uszczelniający do wlotu i wyjmij go z gniazda.

Odkręć dwie śruby mocujące wlot do panelu tylnego i panelu przedniego.

Lewa strona

Obraz importu programu Word

Odkręć dwie śruby mocujące wlot do panelu tylnego i panelu przedniego.

Prawa strona

Obraz importu programu Word

Usuń złącza

Poszerz / złam zaciski blokujące rury prowadzące do dystrybutora wody.

Zdejmij rury

Przesunąć dwa zaciski (1) do wnętrza urządzenia i jednocześnie obrócić zawór elektromagnetyczny (2) w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

Obraz importu programu Word

Wyjmij go z siedzenia

Obraz importu programu Word

Aby ułatwić operacje na wlocie, należy umieścić podporę pod silnikiem.

Obraz importu programu Word

Popchnij wlot do przodu, aby wyjąć wspornik elektrozaworu z panelu tylnego i lekko go unieś.

(zdjęcie poglądowe, może różnić się od modelu Twojej pralki)

Obraz importu programu Word

Wyjmij wlot z panelu przedniego.

Obraz importu programu Word

Odczepić prawą i lewą przednią sprężynę od wlotu.

Wyjmij złącze przewodów z układu opóźnienia drzwi.

Obraz importu programu Word

Wlot z zaworami elektromagnetycznymi

Podczas ponownego montażu powtórz te kroki w odwrotnej kolejności

5. Dozownik wody

Obraz importu programu Word

Podnieś pokrywkę.

Wyjąć dozownik detergentu.

Zdejmij panel sterowania (patrz odpowiedni paragraf)

Obraz importu programu Word

Poszerz / złam zaciski blokujące rury prowadzące do dystrybutora wody.

Zdejmij rury

Podczas ponownego składania użyj obozów o tych samych cechach.

O średnicy 20,5 mm

Obraz importu programu Word

Odczep zaczepy, które mocują go do wlotu