Jak zdemontować i złożyć zawias drzwi (1)

Ostatnia aktualizacja 23.02.2021 06:47

Przed rozpoczęciem jakichkolwiek czynności konserwacyjnych wyłącz urządzenie i wyjmij wtyczkę z gniazdka.

Zawsze zachowaj ostrożność podczas przenoszenia urządzeń, w przypadku ciężkich urządzeń do przenoszenia potrzebne są dwie osoby.

Zawsze używaj rękawic ochronnych i załączonego obuwia.

Należy pamiętać, że samodzielna naprawa lub naprawa nieprofesjonalna może mieć konsekwencje dla bezpieczeństwa, jeśli nie zostanie wykonana prawidłowo

Jak zdemontować i złożyć zawias drzwi

1. Aby wymienić zawias, poluzuj śruby mocujące go do szafki.

Obraz importu programu Word


2. Aby uzyskać dostęp do drzwi, poluzuj śruby łączące ze sobą dwie ramy przednich i tylnych drzwi

Obraz importu programu Word

Obraz importu programu Word

Obraz importu programu Word


3. Ostrożnie otwórz drzwi, naciskając element szklany

Obraz importu programu Word


W niektórych przypadkach będziesz musiał włożyć ostrze śrubokręta z płaską końcówką między dwie ramy, aby je odchylić, uważając, aby ich nie uszkodzić.

Obraz importu programu Word

Obraz importu programu Word


4. Zdejmij zawias

Aby zdjąć zawias, po prostu wysuń sworzeń mocujący go do tylnej ramy

Obraz importu programu Word

Obraz importu programu Word

Obraz importu programu Word


5. Wyjmij tuleje z zawiasu, po jednej z każdej strony.

Obraz importu programu Word

Obraz importu programu Word

Obraz importu programu Word


6. Umieszczenie zawiasu

Umieść zawias z tulejami we właściwej pozycji i wciśnij trzpień mocujący go do tylnej ramy

Obraz importu programu Word

Obraz importu programu Word

Obraz importu programu Word

Obraz importu programu Word