Jak zdemontować i złożyć drzwi i zawias drzwi (4)

Ostatnia aktualizacja 22.04.2024 09:49

Przed rozpoczęciem jakichkolwiek czynności konserwacyjnych wyłącz urządzenie i wyjmij wtyczkę z gniazdka.

Zawsze zachowaj ostrożność podczas przenoszenia urządzeń, w przypadku ciężkich urządzeń do przenoszenia potrzebne są dwie osoby.

Zawsze używaj rękawic ochronnych i załączonego obuwia.

Należy pamiętać, że samodzielna naprawa lub naprawa nieprofesjonalna może mieć konsekwencje dla bezpieczeństwa i gwarancji, jeśli nie zostanie wykonana prawidłowo

Jak zdemontować i zmontować drzwi i zawias drzwiowy

1. ZAWIAS DRZWI MOCOWANY DO SZAFKI ZA POMOCĄ WKRĘTÓW

Obraz importu programu Word

Poluzuj dwie śruby mocujące go do obudowy

Obraz importu programu Word

Aby uzyskać dostęp do drzwi, poluzuj śruby łączące ze sobą dwie ramy przednich i tylnych drzwi

Obraz importu programu Word

Włóż końcówkę śrubokręta z płaską końcówką między dwie ramy, aby je odchylić, uważając, aby ich nie uszkodzić.

Obraz importu programu Word

Odwróć drzwi do góry nogami i unieś przednią ramę

Obraz importu programu Word

Aby zdjąć zawias, po prostu wysuń sworzeń mocujący go do tylnej ramy

2. Drzwi

Aby zdjąć drzwi, należy zwolnić je ze wszystkich zaczepów mocujących do tylnej ramy

Obraz importu programu Word

Obraz importu programu Word

Przy ponownym ustawianiu drzwi należy zwrócić uwagę na ich właściwe położenie, odwołując się do wskaźnika oznaczonego czerwoną strzałką

Obraz importu programu Word


Przed przystąpieniem do wykonywania czynności związanych z uchwytem należy dokładnie zanotować położenie różnych części.

Poluzuj śruby mocujące go do tylnej ramy