Jak zdemontować i zamontować zawias drzwiowy (spawany)

Ostatnia aktualizacja 23.02.2021 06:47

Przed rozpoczęciem jakichkolwiek czynności konserwacyjnych wyłącz urządzenie i wyjmij wtyczkę z gniazdka.

Zawsze zachowaj ostrożność podczas przenoszenia urządzeń, w przypadku ciężkich urządzeń do przenoszenia potrzebne są dwie osoby.

Zawsze używaj rękawic ochronnych i załączonego obuwia.

Należy pamiętać, że samodzielna naprawa lub naprawa nieprofesjonalna może mieć konsekwencje dla bezpieczeństwa, jeśli nie zostanie wykonana prawidłowo


Jak zdemontować i zamontować zawias drzwiowy (spawany)

Aby wymienić tylną część drzwi, należy poluzować śruby mocujące drzwi do szafki.

Uwaga:

Te drzwi są w wersji spawanej i zawiasu nie można wyjąć. Dlatego, aby wymienić zawias, należy wymienić całe drzwi łącznie z zawiasem.