Jak zdemontować i złożyć zawias drzwi zmywarki

Ostatnia aktualizacja 28.03.2024 11:43

Przed rozpoczęciem jakichkolwiek czynności konserwacyjnych wyłącz zmywarkę i wyjmij wtyczkę z gniazdka.

Zawsze zachowaj ostrożność podczas przenoszenia urządzeń, w przypadku ciężkich urządzeń do przenoszenia potrzebne są dwie osoby.

Zawsze używaj rękawic ochronnych i zakrytego obuwia.

Należy pamiętać, że samodzielna naprawa lub naprawa nieprofesjonalna może mieć konsekwencje dla bezpieczeństwa, jeśli nie zostanie wykonana prawidłowo

Jak zdemontować i złożyć zawias drzwi zmywarki.

1. Jeśli jest obecny, zdejmij blat, odkręcając 2 tylne śruby (prawą i lewą)

Obraz importu programu Word

Obraz importu programu Word

2. Jeśli jest obecny, odczep i zdejmij cokół, wciskając dolną część (prawą i lewą)

Obraz importu programu WordObraz importu programu WordObraz importu programu Word

3. zdjąć zewnętrzne drzwi odkręcając 6 śrub (3 lewe i 3 prawe)

Obraz importu programu Word

4. Jeśli są obecne, zdejmij boki (lewy i prawy), odkręcając 2 śruby, popychając 2 klapki i odczepiając ostatnią klapkę

Obraz importu programu WordObraz importu programu WordObraz importu programu Word

Obraz importu programu WordObraz importu programu WordObraz importu programu Word

5. Otworzyć drzwi i zablokować ruch zawiasu poprzez umieszczenie kołka w zaznaczonym otworze

6. Odkręć 2 śruby mocujące na drzwiach wewnętrznych (prawych i lewych) i zdejmij drzwi zewnętrzne

Obraz importu programu Word

7. Odczepić przewód uziemiający. Odczepić pręt zawiasu. Zdejmij drzwi

Obraz importu programu WordObraz importu programu WordObraz importu programu Word

Obraz importu programu Word

8. Odkręć 2 śruby mocujące i zdejmij zawias

Obraz importu programu Word

9. Wymień zawias, korzystając z podanego poniżej punktu odniesienia w celu prawidłowego ustawienia


10. Zmontuj wszystkie pozostałe elementy w odwrotnej kolejności do etapów demontażu.