Jak zdemontować i złożyć środkowy kosz i tacę na sztućce (szyny Comfort)

Ostatnia aktualizacja 24.02.2021 13:40

Przed jakąkolwiek konserwacją wyłącz urządzenie i wyjmij wtyczkę z gniazdka.

Zawsze zachowaj ostrożność podczas przenoszenia urządzeń, w przypadku ciężkich urządzeń do przenoszenia potrzebne są dwie osoby.

Zawsze używaj rękawic ochronnych i załączonego obuwia.

Należy pamiętać, że samodzielna naprawa lub naprawa nieprofesjonalna może mieć konsekwencje dla bezpieczeństwa, jeśli nie zostanie wykonana prawidłowo


Demontaż i montaż tacy na sztućce i środkowego kosza

Procedura jest podobna dla obu koszy i jest wykonywana przy całkowicie wysuniętych koszykach

Szczegóły zatrzasku do naciśnięcia i ruchu w kroku 2

1 -   Odkręć śruby mocujące kosz do szyn

2 -   Naciśnij zatrzask i wsuń kosz, przytrzymując szynę.

3 -   Trzymając kosz, przesuwaj po jednej szynie na raz poza koszem

Ten ruch powinien być na tyle mały, aby zwolnić kosz z szyn


Aby złożyć kosze, wykonaj odwrotną procedurę i kolejność