Jak zdemontować i złożyć kosz Comfort Lift

Ostatnia aktualizacja 24.02.2021 13:40

Przed rozpoczęciem jakichkolwiek czynności konserwacyjnych wyłącz urządzenie i wyjmij wtyczkę z gniazdka.

Zawsze zachowaj ostrożność podczas przenoszenia urządzeń, w przypadku ciężkich urządzeń do przenoszenia potrzebne są dwie osoby.

Zawsze używaj rękawic ochronnych i załączonego obuwia.

Należy pamiętać, że samodzielna naprawa lub naprawa nieprofesjonalna może mieć konsekwencje dla bezpieczeństwa, jeśli nie zostanie wykonana prawidłowo


1. Demontaż kosza

Do demontażu kosza konieczne jest ustawienie go w dolnym położeniu, w przeciwnym razie mechanizm podnoszący blokuje kosz i nie ma możliwości jego demontażu.1- Naciśnij zatrzask, aby usunąć plastikową część blokującą (przedni ogranicznik)     

2 - Po wciśnięciu zatrzasku pociągnij plastikową blokadę.

3 - Wykonaj tę operację na lewej i prawej szynie bocznej     


4 - Wyciągnij kosz tak daleko, jak to możliwe, nie uruchamiając obrotowego ruchu podnoszenia. Następnie z każdej strony pociągnąć zatrzask o 1 cm do środka zmywarki i jednocześnie wyciągnąć kosz na minimum 1 cm.

5 - Wsunąć prowadnice po obu stronach do wnętrza zmywarki, przytrzymując kosz


2.      Montaż kosza

Z siłownikiem w dolnym położeniu

Do montażu kosza konieczne jest, aby znajdował się on w dolnym położeniu, w przeciwnym razie mechanizm podnoszący koliduje z koszem i nie ma możliwości jego zmontowania.


1- Umieść kosz na szynach, wysuwając szyny i wsuń kosz

2 - Upewnij się, że kosz jest zamocowany do mechanizmu podnoszącego

3 - Zamontuj plastikową część blokującą

4 - Wykonaj tę operację na lewej i prawej szynie bocznej