Wymiana uszczelek - chłodziarki do wina

Ostatnia aktualizacja 13.07.2023 05:57

Przed jakąkolwiek czynnością konserwacyjną wyłącz urządzenie i wyjmij wtyczkę z gniazdka.

Zawsze należy zachować ostrożność podczas przenoszenia urządzeń, w przypadku ciężkich urządzeń do przenoszenia potrzebne są dwie osoby.

Zawsze używaj rękawic ochronnych i zamkniętego obuwia.

Należy pamiętać, że samodzielna lub nieprofesjonalna naprawa może mieć wpływ na bezpieczeństwo, jeśli nie zostanie wykonana prawidłowo

Wymienić uszczelkę

1. Zdejmij uszczelkę

Otwórz drzwi. Ostrożnie wyciągnąć uszczelkę z górnego rogu, potem przejdź na dolną stronę!

2. Załóż z powrotem uszczelkę

Wyjmij szklane drzwi (2x śruba Torx20)!

Połóż drzwi na miękkim materiale (np. EPS), przednią stroną do dołu i umieść kotwę uszczelki w rowku drzwi. Ostrożnie wciśnij resztę uszczelki. Ponownie załóż drzwi