Jak wymienić uszczelkę? (7)

Ostatnia aktualizacja 02.02.2022 15:07

Przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności konserwacyjnych należy wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę z gniazdka.

Zawsze zachowaj ostrożność podczas przenoszenia urządzeń, w przypadku ciężkich urządzeń do przenoszenia potrzebne są dwie osoby.

Zawsze używaj rękawic ochronnych i krytego obuwia.

Należy pamiętać, że samodzielna lub nieprofesjonalna naprawa może mieć konsekwencje dla bezpieczeństwa, jeśli nie zostanie przeprowadzona prawidłowo.


NALEŻY PAMIĘTAĆ, ŻE NIEPRAWIDŁOWA INSTALACJA MOŻE PROWADZIĆ DO UTRATY IZOLACJI I ZAGRAŻAĆ PRAWIDŁOWEJ PRACY URZĄDZENIA.


DEMONTAŻ USZCZELKI

  • Wyciągnij uszczelkę zaczynając od rogu drzwi.
  • Stopniowo zdejmuj uszczelkę z boków drzwi.
  • Całkowicie usuń uszczelkę z całych drzwi.


MONTAŻ USZCZELKI

  • Zacznij od zamontowania najpierw wszystkich czterech rogów, naciskając boki w pobliżu każdego rogu.
  • Wciśnij cztery boki, zaczynając od środka każdego z nich.
  • Po zakończeniu instalacji przeciągnij palcami po powierzchni całej uszczelki, aby sprawdzić, czy nie ma żadnych nieprawidłowości.
  • Wszelkie nieprawidłowości wskazują, że uszczelka nie jest dobrze włożona i dlatego należy ją ponownie docisnąć.