Jak wymienić uszczelkę (6)

Ostatnia aktualizacja 24.02.2021 13:48

Przed jakąkolwiek konserwacją wyłącz urządzenie i wyjmij wtyczkę z gniazdka.

Zawsze zachowaj ostrożność podczas przenoszenia urządzeń, w przypadku ciężkich urządzeń do przenoszenia potrzebne są dwie osoby.

Zawsze używaj rękawic ochronnych i załączonego obuwia.

Należy pamiętać, że samodzielna naprawa lub naprawa nieprofesjonalna może mieć konsekwencje dla bezpieczeństwa, jeśli nie zostanie wykonana prawidłowo

JAK WYMIENIĆ USZCZELKĘ

 

KROK 1 Wyciągnij uszczelkę z 4 rogów. (Zacznij od rogu.)

KROK 2 Zdejmij uszczelkę z każdej strony

KROK 3 Umieść nową uszczelkę i załóż ją z 4 rogów.

Upewnij się, że stopka uszczelki (kształt haka) jest całkowicie wciśnięta w gniazdo uszczelki (rowek okładziny drzwi).

Upewnij się, że uszczelka jest dobrze wyrównana z gniazdem uszczelki.

Po zamknięciu drzwi upewnij się, że uszczelka jest dobrze przymocowana do drzwi.