Jak wymienić uszczelkę (2)

Ostatnia aktualizacja 24.02.2021 13:48

Przed rozpoczęciem jakichkolwiek czynności konserwacyjnych wyłącz urządzenie i wyjmij wtyczkę z gniazdka.

Zawsze zachowaj ostrożność podczas przenoszenia urządzeń, w przypadku ciężkich urządzeń do przenoszenia potrzebne są dwie osoby.

Zawsze używaj rękawic ochronnych i załączonego obuwia.

Należy pamiętać, że samodzielna naprawa lub naprawa nieprofesjonalna może mieć konsekwencje dla bezpieczeństwa, jeśli nie zostanie wykonana prawidłowo

JAK WYMIENIĆ USZCZELKĘ

1) Docisnąć drzwi ryglujące po obu stronach


2) Wyciągnij drzwi i wymień je na nowe3) Wyciągnij uszczelkę z jednego rogu, a następnie delikatnie wyciągnij ją z każdej strony

Ostrzeżenie dotyczące instalacji! Uszczelka ma kierunek montażu:

Rysunek po lewej: Dociśnij wszystkie boki uszczelki, aby znaleźć stronę bez magnesu (strona bez magnesu będzie bardziej miękka niż pozostałe).

Rysunek po prawej : Stronę bez magnesu należy zamontować z boku drzwi z dwoma najdłuższymi rogami (róg zakreślony na czerwono)