Jak zdemontować, zamontować i odwrócić drzwi i zawiasy (10)

Ostatnia aktualizacja 01.12.2021 09:56

Przed rozpoczęciem jakichkolwiek czynności konserwacyjnych wyłącz urządzenie i wyjmij wtyczkę z gniazdka.

Zawsze zachowaj ostrożność podczas przenoszenia urządzeń, w przypadku ciężkich urządzeń do przenoszenia potrzebne są dwie osoby.

Zawsze używaj rękawic ochronnych i załączonego obuwia.

Należy pamiętać, że samodzielna naprawa lub naprawa nieprofesjonalna może mieć konsekwencje dla bezpieczeństwa, jeśli nie zostanie wykonana prawidłowo


Instrukcje dotyczące odwróconych drzwi zawierają informacje na temat demontażu i montażu drzwi i zawiasów

Aby wyświetlić instrukcję kliknij w : Instalacja drzwi