Jak wymienić zawias (62)

Ostatnia aktualizacja 05.06.2024 13:39

Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac serwisowych, należy wyłączyć urządzenie z zasilania, wyciągając wtyczkę z gniazdka.

Podczas przenoszenia urządzeń należy zachować szczególną ostrożność. W przypadku ciężkich przedmiotów zaleca się, aby pracę wykonywały dwie osoby.

Zaleca się stosowanie rękawic ochronnych oraz odpowiedniego obuwia, aby zminimalizować ryzyko urazu.

Ważne jest, aby mieć na uwadze, że naprawy przeprowadzone samodzielnie lub bez odpowiednich kwalifikacji mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa, jeśli nie zostaną wykonane prawidłowo.

Instrukcje dotyczące procedury demontażu i montażu drzwi oraz zawiasów, w tym przypadku dla modeli z funkcją odwracania drzwi, znajdują się w dokumencie: 353-373-383 Inner Display.pdf