Electrolux szanuje Państwa prywatność. W tym celu pragniemy poinformować Użytkowników naszej strony Internetowej o obowiązującej w Electrolux polityce w zakresie ochrony Państwa danych osobowych, w tym wykorzystywania plików „Cookies”.

Więcej informacji znajdziesz w naszym Poradniku plików cookies.

Pomoc techniczna

Chłodziarki

Ustaw chłodziarkę w zacienionym miejscu. Regularnie ją sprawdzaj. Zastosuj nowe podejście do zamrażania żywności. Stosowanie się do tych wskazówek może mieć wpływ na zmniejszenie zużycia energii przez chłodziarkę.

Uwagi dotyczące miejsca ustawienia chłodziarki:
• Stawiając urządzenie w chłodnym miejscu, można zaoszczędzić znaczne ilości energii. Najlepiej nie stawiać go obok
źródeł ciepła, takich jak piekarniki i grzejniki ani w miejscach narażonych na bezpośrednie nasłonecznienie • Rozważ odizolowanie chłodziarki od ściennych lub podłogowych źródeł ogrzewania.

Rozmrażanie:
• Częste rozmrażanie zapobiega gromadzeniu się grubych warstw lodu na parowniku, umożliwiając mu bardziej wydajne działanie. Rozmrażanie jest konieczne, gdy warstwa lodu osiągnie grubość 3-5 mm.

Zamykanie drzwi:
• Jeśli wydaje Ci się, że drzwi chłodziarki nie zamykają się prawidłowo, wymień ich uszczelki.
• Odkurzaj chłodziarkę. Ze skraplacza za chłodziarką i przestrzeni znajdującej się pod nią należy usuwać kurz i resztki żywności.
• Nie otwieraj drzwi na dłuższy czas ani zbyt często. Do komory chłodziarki dostaje się wtedy ciepłe powietrze, które powoduje niepotrzebne włączanie się sprężarki.
• Upewnij się, że nic nie utrudnia prawidłowego zamykania się drzwi chłodziarki.
• Wiele urządzeń Electrolux jest wyposażonych w alarm otwartych drzwi.

Najpierw schładzanie:
• Ostudź gorące produkty żywnościowe przed włożeniem ich do chłodziarki. Parowanie przyczynia się do wzrostu oszronienia w parowniku. Jednak ze względów zdrowotnych i higienicznych żywność nie powinna zbyt długo pozostawać w temperaturze pokojowej.
• Zamrożoną żywność rozmrażaj w chłodziarce. Zapewnia to bezpieczniejsze rozmrażanie i optymalne wykorzystanie chłodziarki.
• Odpowiedni zakres temperatur to 4-5°C.

Następnie zamrażanie:
• Produkty żywnościowe przeznaczone do zamrożenia (po schłodzeniu) należy najpierw włożyć do chłodziarki, a następnie przenieść do zamrażarki.
• Aby zapobiec niepotrzebnemu oszronieniu komory, wszystkie produkty żywnościowe przed włożeniem do zamrażarki umieść w hermetycznych opakowaniach.
• Odpowiedni zakres temperatur to od -18°C do -20°C.

 
Zamknij